ปฏิทินกิจกรรม
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
103090
  • จัดเวทีชี้แจงโครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ประจำปี ๒๕๕๗ และการจัดทำยุทธศาสตร์ เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูกในพื้นที่
  • เวทีชี้แจงโครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ประจำปี ๒๕๕๗ และการจัดทำยุทธศาสตร์ เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูกในพื้นที่
66763
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
76185
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
83596
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93818
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54231
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน
66764
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
76187
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
83597
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93819
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54232
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน
66765
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
76188
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
83598
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93820
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54233
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน
66766
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
76189
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
83599
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93821
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54234
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน
66767
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
76190
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
83600
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93822
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54529
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
66768
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
76191
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
83601
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93823
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54531
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
66770
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
76192
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
87329
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
93824
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54532
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
68870
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน
76193
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
87330
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
93826
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน สิงหาคม
58775
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
68871
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน
83582
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนเมษายน
87331
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
93827
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน สิงหาคม
58776
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
74248
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
83587
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนเมษายน
87332
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
93828
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน สิงหาคม
58781
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
74249
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
83588
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนเมษายน
87333
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
93829
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน สิงหาคม
58782
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
58790
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
74250
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
83590
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
87334
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
93830
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน สิงหาคม
58798
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
74251
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
83591
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
87335
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
99179
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน กันยายน
66760
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
74252
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
83593
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
87336
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
99180
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน กันยายน
66761
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
74253
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
83594
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
87337
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
66762
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
74254
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
83595
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93817
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54229
  • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
  • บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน
99792
  • พิธีเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • พิธีเปิดศูยน์ ๓ วัยฯ
99723
  • โครงการฝึกอาชีพทอเสื่อกก(ต่อยอด)
  • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
57829
  • โครงการฝึกอาชีพทอเสื่อกก(ต่อยอด)
  • ทอเสื่อกก
81127
  • โครงการฝึกอาชีพทอเสื่อกก(ต่อยอด)
  • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
53719
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์(ต่อยอด)
  • ฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์ (ต่อยอด)
81125
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์(ต่อยอด)
  • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
99691
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์(ต่อยอด)
  • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
62623
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
81129
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
85426
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
99789
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
53712
  • โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ศูนย์เรียนรู้ทอผ้าพื้นเมืองศูนย์ ๓ วัยฯ ห้วยโพธิ์
81128
  • โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • กลุ่มอาชีพทอผ้าแพรวา ผ้าขาวม้า
99774
  • โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • กลุ่มอาชีพทอผ้า
74012
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • การทอผ้าขาวม้า
89698
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวา และผ้าขาวม้า มิถุนายน
54378
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา
74013
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • การทอผ้าขาวม้า
89699
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวา และผ้าขาวม้า มิถุนายน
54379
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา
74014
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • การทอผ้าขาวม้า
89700
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวา และผ้าขาวม้า มิถุนายน
68659
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ฝึกอาชีพการทำผ้าแพรวา
76197
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า
89703
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวา และผ้าขาวม้า มิถุนายน
68660
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ฝึกอาชีพการทำผ้าแพรวา
76198
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า
89704
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวา และผ้าขาวม้า มิถุนายน
68661
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ฝึกอาชีพการทำผ้าแพรวา
76199
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า
89705
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวา และผ้าขาวม้า มิถุนายน
71992
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • กลุ่มอาชีพทอผ้า
76200
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า
93839
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า กรกฎาคม
71993
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • กลุ่มอาชีพทอผ้า
76201
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า
93842
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า กรกฎาคม
71994
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • กลุ่มอาชีพทอผ้า
81244
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
93844
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า กรกฎาคม
71995
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • กลุ่มอาชีพทอผ้า
81245
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
93845
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า กรกฎาคม
71996
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • กลุ่มอาชีพทอผ้า
81246
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
94108
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวา สิงหาคม
71997
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • กลุ่มอาชีพทอผ้า
81248
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
94109
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวา สิงหาคม
71998
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • กลุ่มอาชีพทอผ้า
81249
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
94112
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวา สิงหาคม
71999
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • กลุ่มอาชีพทอผ้า
81250
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
94114
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวา สิงหาคม
74008
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • การทอผ้าขาวม้า
81251
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
94115
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าแพรวา สิงหาคม
54375
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา
74010
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • การทอผ้าขาวม้า
74011
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • การทอผ้าขาวม้า
81252
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
54376
  • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
  • ฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา
54394
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • ฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
54395
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • ฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
67852
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • ฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
67853
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • ฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
72007
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
72009
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
74024
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • ดอกไม้ประดิษฐ์
74025
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • ดอกไม้ประดิษฐ์
74026
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • ดอกไม้ประดิษฐ์
74027
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • ดอกไม้ประดิษฐ์
87404
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ มิถุนายน
87405
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ มิถุนายน
93848
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
93849
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
93850
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
54393
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • ฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
93851
  • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
54399
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
77173
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสื่อกก มีนาคม
94127
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสือกก
54400
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
77174
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสื่อกก มีนาคม
94128
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสือกก
94129
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสือกก
68796
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
81215
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสื่อกก เมษายน
94130
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสือกก
68797
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
81216
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสื่อกก เมษายน
72030
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
81219
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
72031
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
81221
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
72032
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
81222
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
72033
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
81223
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
72034
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
81232
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
74150
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • กิจกรรมทอเสื่อกก
81233
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
74151
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • กิจกรรมทอเสื่อกก
81234
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
74152
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • กิจกรรมทอเสื่อกก
81235
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
74154
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • กิจกรรมทอเสื่อกก
93857
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก กรกฎาคม
74155
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • กิจกรรมทอเสื่อกก
93858
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก กรกฎาคม
77170
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสื่อกก มีนาคม
93859
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก กรกฎาคม
77171
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสื่อกก มีนาคม
94126
  • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
  • ทอเสือกก
97857
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • กลุ่มอาชีพถักโคเชต์
97858
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • กลุ่มอาชีพถักโคเชต์
97859
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • กลุ่มอาชีพถักโคเชต์
67451
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
67452
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
72043
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
72045
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
72046
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
74238
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • กลุ่มถักโคเช
74239
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • กลุ่มถักโคเช
74240
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • กลุ่มถักโคเช
81195
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • กลุ่มอาชีพถักโคเช
93881
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • กลุ่มอาชีพการถักโคเช
93883
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • กลุ่มอาชีพการถักโคเช
93884
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • กลุ่มอาชีพการถักโคเช
93885
  • ฝึกอาชีพถักโคเช
  • กลุ่มอาชีพการถักโคเช
94391
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94398
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94399
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94402
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94377
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94378
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94379
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94380
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94381
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94383
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94384
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94385
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94386
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94388
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94390
  • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
67408
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • แปรรูปจากผ้าแพรวา
89693
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
67409
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • แปรรูปจากผ้าแพรวา
93867
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรกฎาคม
71969
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • โครงการแปรรูปจากผ้า
93868
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรกฎาคม
71970
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • โครงการแปรรูปจากผ้า
93869
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรกฎาคม
71971
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • โครงการแปรรูปจากผ้า
93871
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรกฎาคม
71972
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • โครงการแปรรูปจากผ้า
93875
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรกฎาคม
74031
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มแปรรูป
97821
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ สิงหาคม
74032
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มแปรรูป
97822
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ สิงหาคม
74034
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มแปรรูป
97823
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ สิงหาคม
74036
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มแปรรูป
97824
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ สิงหาคม
77753
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • แปรรูปผลิตภัณฑ์ มีนาคม
97825
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ สิงหาคม
62658
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
89686
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
97960
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำรองเท้าจากผ้าขาวม้าและรองเท้าแตะ
62902
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
89687
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
97961
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำรองเท้าจากผ้าขาวม้าและรองเท้าแตะ
67405
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • แปรรูปจากผ้าแพรวา
89688
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
67406
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • แปรรูปจากผ้าแพรวา
89691
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
67407
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • แปรรูปจากผ้าแพรวา
89692
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
  • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
97776
  • ประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒
  • ประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒
97774
  • ประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ
  • ประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ
97775
  • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ ๓ วัยฯ จังหวัดบึงกาฬ
  • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ ๓ วัยฯ จ.บึงกาฬ
97773
  • ส่วนล่วงหน้าวังศุโขทัยลงตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ
  • ส่วนล่วงหน้าวังศุโขทัยลงตรวจพื้นที่รับเสด็จ
97770
  • ซักซ้อมกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ
  • ซักซ้อมกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ
97769
  • ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จระดับพื้นที่
  • ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จระดับพื้นที่
97767
  • ประชุมเตรียมการรับเสด็จระดับจังหวัด
  • ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จระดับจังหวัด
70740
  • โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรม HTML เปลี่ยนแปลงจากโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ แห้งแล้ง
  • โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรม HTML
93809
  • โครงการศูนย์ ๓ วัย ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  • โครงการ ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
86532
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86533
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86534
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86535
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86536
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86537
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86538
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86539
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86540
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86524
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86541
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86525
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86526
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86527
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86528
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86529
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86530
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86531
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
  • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
89500
  • โครงการส่งเสริมกีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล
  • โครงการส่งเสริมกีฬากราวด์กอล์ฟและกีฬาเกทบอล
89410
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนครอบครัว
  • โครงการ อบรมให้ความรู้การวางแผนครอบครัว
89400
  • โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและ HIV
  • โครงการ ให้ความรู้วัยใส วัยเรียน ใส่ใจเรื่องเพศศึกษาและ HIVและปลูกฝังเน้นการรักชาติ
85392
  • โครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ
  • โครงการสุดยอดผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
85057
  • โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และปลูกฝังเน้นการรักชาติ
  • โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้ายยาเสพติด และปลูกฝังเน้นการรักชาติ
79980
  • วันสงกรานต์
  • วันสงกรานต์
79979
  • โครงการวันผู้สูงอายุ
  • วันผู้สูงอายุ
77726
  • โครงการสืบสานภูมิปัญญาสารพันญะ เปลี่ยนเป็นโครงการสร้างสรรค์สื่อนวตกรรมพัฒนาการเด็ก
  • โครงการสืบสานภูมิปัญญาสารพันญะ เปลี่ยนเป็นโครงการสร้างสรรค์สื่อนวตกรรมพัฒนาการเด็ก
77056
  • โครงการตามยุทธศาสตร์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขอนามัยในครัวเรือน
  • โครงการตามยุทธศาสตร์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขอนามัยในครัวเรือน
77055
  • โครงการตามยุทธศาสตร์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการครัวเรือนสายใยรักเต็มใจคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยวิธี 3R
  • โครงการตามยุทธศาสตร์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการครัวเรือนสายใยรักเต็มใจคัดแยกขยะ ในครัวเรือนโดยวิธี 3R
77054
  • โครงการอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • โครงการอบรมให้ความรู้อนามัยแม่ดีมีลูกแข็งแรง
77053
  • โครงการให้ความรู้พัฒนาการของเด็กในครรภ์และโภชนาการ
  • โครงการให้ความรู้พัฒนากรของเด็กในครรภ์และโภชนาการ
76167
  • โครงการอบรมให้ความรู้อนามัยแม่ดีมีลูกแข็งแรง
  • โครงการอบรมให้ความรู้อนามัยแม่ดีมีลูกแข็งแรง
77051
  • โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
  • อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับกลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน
73589
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73590
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73591
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73592
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73581
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73582
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73583
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73585
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73587
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73588
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
  • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73577
  • โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียน
73578
  • โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียน
73579
  • โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียน
73580
  • โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียน
71929
  • ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และบริจาคเครื่องนุ่งห่ม เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์
  • ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และบริจาคเครื่องนุ่งห่ม เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์
70733
  • โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือยาว เปลี่ยนมาเป็นโครงการสานสัมพันธ์สมาชิกศูนย์ ๓ วัย
  • โครงการสานสัมพันธ์สมาชิกศูนย์ ๓ วัยฯ เปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือยาว เนื่องจากสภาพภูมิอากาศแห้งแล้ว แม่น้ำไม่มีน้ำ
70910
  • โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
  • วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗
67445
  • ส่งเสริมกลุ่มอาชีพขนมไทย
  • ฝึกอาชีพการทำขนมไทย
67446
  • ส่งเสริมกลุ่มอาชีพขนมไทย
  • ฝึกอาชีพการทำขนมไทย
68813
  • ร่วมงาน มหกรรม รวมพลคน ๓ วัย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ นกออก จ.นครราชสีมา
  • มหกรรม รวมพลคน ๓ วัย ประจำปี ๒๕๕๖
66900
  • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
  • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ”
66758
  • โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
  • โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
65074
  • เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนและการติดตามการดำเนินงานพื้นที่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗
  • เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนและการติดตามการดำเนินงานพื้นที่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗
65073
  • กิจกรรมการเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโหมน
  • กิจกรรมการเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโหมน
59494
  • การตรวจจติดตามงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านเก่าเดื่อ จังหวักาฬสินธุ์
  • ตรวจติดตามงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านเก่าเดื่อ จังหวัดกาฬสินธุ์
57833
  • ประชุมเตรียมงานตรวจติดตามและเยี่ยมสมาชิกโครงการ
  • ประชุมเตียมงานตรวจติดตามงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักบ้านเก่าเดื่อ
57832
  • ลงสำรวจพื้นที่หมู่บ้านสายใยรักบ้านเก่าเดื่อ
  • ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านสายใยรักบ้านเก่าเดื่อ
57830
  • เวทีเรียนรู้พ่อแม่ โครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก และค้นหานวัตกรรมของเล่น
  • เวทีเรียนรู้พ่อแม่
57831
  • เวทีเรียนรู้พ่อแม่ โครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก และค้นหานวัตกรรมของเล่น
  • เวทีค้นหานวัตกรรมของเล่น
52011
  • กระทรวงเคลื่อนที่จังหวัดกาฬสินธุ์
  • กระทรวงเคลื่อนที่จังหวัดกาฬสินธุ์
51999
  • ประชุมวิเคราะห์แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗
  • วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗
51998
  • ประชุมทีมวิทยากรกระบวนการโครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก
  • ประชุมทีมวิทยากรกระบวนการโครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก
51615
  • โครงการต่อเนื่องศูนย์เรียนรู้ผ้าพื้นเมืองศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว
  • โครงการต่อเนื่องศูนย์เรียนรู้ผ้าพื้นเมืองศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว
51350
  • โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ – ผู้พิการการทำน้ำยาล้างจาน การทำสบู่เหลว น้ำยาปรับผ้านุ่ม และการทำยาหม่อง
  • โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ – ผู้พิการการทำน้ำยาล้างจาน การทำสบู่เหลว น้ำยาปรับผ้านุ่ม และการทำยาหม่อง
49773
  • สัมมนาผู้จัดการศูนย์ฯ และอบรมเติมความรู้วิทยากรกระบวนการสานสายใยรักโครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก
  • สัมมนาผู้จัดการศูนย์ฯ และอบรมวิทยากรเติมความรู้วิทยากรกระบวนการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก ปี 2556
49777
  • โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมอาเซียนแก่เครือข่ายผู้สูงอายุ
  • โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมอาเซียนแก่เครือข่ายผู้สูงอายุ
49771
  • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเสื่อกก ผ้าทอ ดอกไม้ประดิษฐ์
  • กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเสื่อกก ผ้าทอ ดอกไม้ประดิษฐ์
45451
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศสำหรับศูนย์ ๓วัยฯ ปี ๒๕๕๖
  • การประชุมเชิงปฏบัติการด้านสารสนเทศ
45446
  • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากยุทธศาสตร์สู่แผนการการปฏิบัติงาน
  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการจากยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติงาน
45441
  • วันแม่แห่งชาติ
  • วันแม่แห่งชาติ
41433
  • ประชุมเตรียมงาน๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
  • ประชุมจัดเตรียมงานศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
41426
  • ประชุมคณะทำงานศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์ (ระดับพื้นที่)
  • คณะทำงานศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์ (ระดับพื้นที่)
41393
  • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖”
  • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
40542
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอลประจำปี ๒๕๕๖
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอลประจำปี ๒๕๕๖
40700
  • ประชุมเวทีประชาคมรับรองแผนพัฒนาหมู่บ้าน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวพื้นที่ขยาย โดยกระบวนการรวมพลังสร้างสรรค์ (A.I.C)
  • ประชุมเวทีประชาคมรับรองแผนพัฒนาหมู่บ้าน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวพื้นที่ขยาย โดยกระบวนการรวมพลังสร้างสรรค์ (A.I.C)
40544
  • โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานพื้นที่สานใยรักแห่งครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานพื้นที่สานใยรักแห่งครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
40543
  • โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ศูนย์ ๓ วัยฯ ห้วยโพธิ์
  • โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทะงาน ศูนย์ ๓ วัยฯ ห้วยโพธิ์
40541
  • โครงการ แข่งขันกีฬากราวด์กอล์ฟ เกทบอล ศูนย์ ๓ วัยประจำปี ๒๕๕๖
  • โครงการ แข่งขันกีฬากราวด์กอล์ฟ เกทบอล ศูนย์ ๓ วัยประจำปี ๒๕๕๖
40532
  • ประชุมจัดทำแผนหมู่บ้านสายใยรักบ้านโหมนโมเดล
  • ขั้นตอนการประชุมจัดทำแผนหมู่บ้านสานใยรัก บ้านโหมนโมเดล
39481
  • โครงการเสริมทักษะการทำงานให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
  • ดำเนินงาน
39211
  • โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา
  • กิจกรรมอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเพศศึกษา
39208
  • กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖
  • กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖
38969
  • ประชุมเตรียมงานวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๖
  • ประชุมเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๖
38967
  • ประชุมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
  • ประชุมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
38919
  • เปิดกระปุกเงินฝาก คร้้งที่ ๓ โครงการปลูกฝังการออมเสริมสร้างจริยธรรม ผ่านกระบวนการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก
  • เปิดกระปุกเงินฝากรอบ ๓ โครงการ “ส่งเสริมการออม (Mini Bank) และเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกระบวนการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก”
38721
  • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
38719
  • อบรมกลุ่มอาชีพทำขนมพื้นบ้าน
  • ฝึกอบรมอาชีพทำขนมพื้นบ้าน
38718
  • อบรมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
  • ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
38590
  • โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
  • โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นกับประชาชน
38582
  • โครงการอนามัยแม่ดีมีลูกแข็งแรง
  • โครงการอนามัยแม่ดีมีลูกแข็งแรง
38335
  • ประชุมกลุ่มอาชีพการทำขนมพื้นบ้าน
  • ประชุมกลุ่มการทำขนมพื้นบ้าน
38138
  • เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน
  • เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน
36797
  • กิจกรรมรำวงย้อนยุค
  • กิจกรรมย้อนยุค
38137
  • กิจกรรมรำวงย้อนยุค
  • งานรำวงย้อนยุคบ้านดงสวางหมู่5
38088
  • ประชุมคณะทำงานชมรมรำวงย้อนยุค
  • ประชุมคณะกรรมการชมรมรำวงย้อนยุค
38087
  • ประชุมกลุ่มอาชีพ
  • ประชุมกลุ่มอาชีพ
37903
  • โครงการฝึกอาชีพทอผ้า
  • ฝึกอาชีพทอผ้า
37902
  • ฝึกอาชีพทอเสื่อกก
  • ฝึกอาชีพทอเสื่อกก
37904
  • อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
  • อบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
37704
  • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทำบุญทอดผ้าป่าข้าวเปลือก
  • ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทำบุญทอดผ้าป่าข้าวเปลือก
37605
  • วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ ศูนย์ ๓ วัยฯ
  • วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ ศูนย์ ๓ วัยฯ
37205
  • โครงการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • โครงการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
37204
  • จังหวัดเคลื่อนที่
  • จังหวัดเคลื่อนที่
37202
  • ประชุมคณะทำงานระดับพื้นที่ศูนย์ ๓ วัยฯห้วยโพธิ์
  • ประชุมคณะทำงานระดับพื้นที่ศูนย์๓ วัยฯห้วยโพธิ์
37199
  • 5 ธันวามหาราช
  • 5 ธันวามหาราช
37200
  • ประชุมกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพ
  • ประชุมแม่บ้านกลุ่มอาชีพ
36825
  • งานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕
  • สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
36796
  • ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์
  • ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายศูนย์๓วัยฯ
35835
  • โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายถูกวิธีชีวีมีสุข เพื่อสุขภาพแข็งแรงชาวตำบลห้วยโพธิ์
  • โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายถูกวิธีชีวีมีสุข เพื่อสุขภาพแข็งแรงชาวตำบลห้วยโพธิ์
35683
  • ประเพณีการแข่งขันเรือยาวเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๕
  • ประเพณีแข่งขันเรือยาวเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕
34772
  • ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ดำเนินการประชุม
34774
  • ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน
  • ดำเนินการประชุม
34520
  • โครงการถ่ายทอดการทำขนมไทยสู่คนรุ่นหลัง
  • ดำเนินการโครงการถ่ายทอดการทำขนมไทยสู่คนรุ่นหลัง
33987
  • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
  • ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
33918
  • เล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
  • โครงการเล่านิทานฯ
33916
  • กิจกรรมวันแม่ผ่านเวทีเรียนรู้พ่อแม่ สู่กระบวนการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก
  • ดำเนินกิจกรรมวันแม่ฯ
33183
  • ศูนย์ การเรียนรู้ ICT ชุมชน
  • ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
31902
  • โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ปี 2555
  • ดำเนินโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์
32042
  • โครงการพัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชน
  • ประชุมวันที่ 5 เมษายน 2555
32045
  • โครงการพัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชน
  • ประชุมวันที่ 27 เมษายน 2555
31892
  • กิจกรรม”ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ รอบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
  • จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
31894
  • กิจกรรม”ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ รอบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
  • ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตรฯ
31795
  • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕”
  • ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรม
31796
  • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕”
  • จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่
31797
  • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕”
  • ดำเนินโครงการฯ
31767
  • ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
31764
  • ประชุมจัดโครงการ ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครบ ๕ รอบ
  • ประชุมโครงการ ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครบ ๕ รอบ
31762
  • ประชุมโครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
  • ประชุมทีมวิทยากร
30691
  • การแข่งขันกีฬากราาวด์กอล์ฟ เกทบอลระดับภาคประจำปี ๒๕๕๕
  • ดำเนินการตามโครงการ
30643
  • การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านดงสวาง
  • ดำเนินการตามโครงการ
30279
  • เยาวชนอาสาปลูกป่าชุมชน ตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและการทำงานให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน
  • ดำเนินการตามโครงการ
29963
  • สานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย ศูนย์ ๓ วัยฯ
  • ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด
29953
  • อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับประชาชนและกลุ่มผู้นำอาชีพ
  • ดำเนินโครงการฯ
29925
  • อนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2555
  • ดำเนินโครงการ
29887
  • วันเด็กศูนย์ ๓ วัยฯ ประจำปี ๒๕๕๕
  • ดำเนินการตามโครงการ
29841
  • โครงการส่งเสริมการออม (Mini Bank) และเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก”
  • ดำเนินการจัดโครงการ “ส่งเสริมการออม (Mini Bank) และเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกระบวนการ เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก”
29732
  • ศูนย์สุขภาพ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
  • ศูนย์สุขภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
29710
  • อาสาสมัครเด็กเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและการทำงานให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน
  • ดำเนินการตามโครงการ
29790
  • ส่งเสริมทักษะชีวติและการทำงานให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน
  • ดำเนินงานตามขั้นตอน วางแผนและมอบหมายภารกิจให้เด็กได้ปฏิบัติ
29757
  • ค่ายสนุกคิด English Summer Camp
  • จัดกิจกรรมตามขั้นตอน
29750
  • การแข่งขันวอลเลย์บอล และเปรตอง คน ๓ วัย
  • ดำเนินงานตามโครงการ
29724
  • ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ศูนย์ ๓ วัยฯ
  • จัดกิจกรรมตามขั้นตอน
29256
  • โครงการอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดประจำปี ๒๕๕๕
  • ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด

  • ข่าวประกาศ & ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวกิจกรรม

จัดเวทีชี้แจงโครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ประจำปี ๒๕๕๗ และการจัดทำยุทธศาสตร์ เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูกในพื้นที่
เวทีชี้แจงโครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ประจำปี ๒๕๕๗ และการจัดทำยุทธศาสตร์ เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูกในพื้นที่

พิธีเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พิธีเปิดศูยน์ ๓ วัยฯ

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
กลุ่มอาชีพทอผ้า

โครงการฝึกอาชีพทอเสื่อกก(ต่อยอด)
กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก


แสดงทั้งหมด >>

btn saiyairak_01

btn saiyairak_02

callcenter

สมาชิก : 102
Content : 58
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9598
  เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

map s

Contact Info

Call
043-122-285

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์
เลขที่ 189 หมู่ 8 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-122-285
โทรสาร 043-122-285
Email: huaipho.tgc@familylove.go.th