ปฏิทินกิจกรรม
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
93829
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน สิงหาคม
58782
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
74249
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
83588
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนเมษายน
87333
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
87334
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
93830
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน สิงหาคม
58790
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
74250
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
83590
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
87335
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
99179
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน กันยายน
58798
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
74251
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
83591
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
87336
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
99180
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน กันยายน
66760
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
74252
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
83593
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
87337
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
66761
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
74253
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
83594
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93817
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54229
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน
66762
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
74254
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
83595
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93818
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54231
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน
66763
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
76185
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
83596
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93819
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54232
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน
66764
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
76187
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
83597
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93820
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54233
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน
66765
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
76188
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
83598
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93821
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54234
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน
66766
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
76189
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
83599
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93822
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54529
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
66767
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
76190
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
83600
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93823
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54531
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
66768
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
76191
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
83601
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนพฤษภาคม
93824
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการ ICT ชุมชน กรกฎาคม
54532
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
66770
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
76192
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
87329
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
93826
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน สิงหาคม
58775
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
68870
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน
76193
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน
87330
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
93827
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน สิงหาคม
58776
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
68871
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน
83582
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนเมษายน
87331
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
93828
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน สิงหาคม
58781
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
74248
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
83587
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชนเมษายน
87332
 • กิจกรรมให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน
 • ให้บริการศูนย์ ICT ชุมชน มิถุนายน
99792
 • พิธีเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • พิธีเปิดศูยน์ ๓ วัยฯ
57829
 • โครงการฝึกอาชีพทอเสื่อกก(ต่อยอด)
 • ทอเสื่อกก
81127
 • โครงการฝึกอาชีพทอเสื่อกก(ต่อยอด)
 • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
99723
 • โครงการฝึกอาชีพทอเสื่อกก(ต่อยอด)
 • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
53719
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์(ต่อยอด)
 • ฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์ (ต่อยอด)
81125
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์(ต่อยอด)
 • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
99691
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์(ต่อยอด)
 • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
62623
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
81129
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
85426
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
99789
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
53712
 • โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ศูนย์เรียนรู้ทอผ้าพื้นเมืองศูนย์ ๓ วัยฯ ห้วยโพธิ์
81128
 • โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • กลุ่มอาชีพทอผ้าแพรวา ผ้าขาวม้า
99774
 • โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • กลุ่มอาชีพทอผ้า
71997
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • กลุ่มอาชีพทอผ้า
81246
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
94108
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวา สิงหาคม
71998
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • กลุ่มอาชีพทอผ้า
81248
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
94109
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวา สิงหาคม
71999
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • กลุ่มอาชีพทอผ้า
81249
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
94112
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวา สิงหาคม
74008
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • การทอผ้าขาวม้า
81250
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
94114
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวา สิงหาคม
54375
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา
74010
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • การทอผ้าขาวม้า
81251
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
94115
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวา สิงหาคม
54376
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา
74011
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • การทอผ้าขาวม้า
81252
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
54378
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา
74012
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • การทอผ้าขาวม้า
89698
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวา และผ้าขาวม้า มิถุนายน
54379
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ฝึกอาชีพการทอผ้าแพรวา
74013
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • การทอผ้าขาวม้า
89699
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวา และผ้าขาวม้า มิถุนายน
68659
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ฝึกอาชีพการทำผ้าแพรวา
74014
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • การทอผ้าขาวม้า
89700
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวา และผ้าขาวม้า มิถุนายน
68660
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ฝึกอาชีพการทำผ้าแพรวา
76197
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า
89703
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวา และผ้าขาวม้า มิถุนายน
68661
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ฝึกอาชีพการทำผ้าแพรวา
76198
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า
89704
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวา และผ้าขาวม้า มิถุนายน
71992
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • กลุ่มอาชีพทอผ้า
76199
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า
89705
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวา และผ้าขาวม้า มิถุนายน
71993
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • กลุ่มอาชีพทอผ้า
76200
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า
93839
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า กรกฎาคม
71994
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • กลุ่มอาชีพทอผ้า
76201
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า
93842
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า กรกฎาคม
71995
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • กลุ่มอาชีพทอผ้า
81244
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
93844
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า กรกฎาคม
71996
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • กลุ่มอาชีพทอผ้า
81245
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าขาวม้า และผ้าแพรวา พฤษภาคม
93845
 • โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ การทอผ้าแพรวา(ต่อยอด)
 • ทอผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า กรกฎาคม
87404
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ มิถุนายน
87405
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ มิถุนายน
93848
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
93849
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
93850
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
93851
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
54393
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • ฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
54394
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • ฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
54395
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • ฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
67852
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • ฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
67853
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • ฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
72007
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
72009
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
74024
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • ดอกไม้ประดิษฐ์
74025
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • ดอกไม้ประดิษฐ์
74026
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • ดอกไม้ประดิษฐ์
74027
 • โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • ดอกไม้ประดิษฐ์
74151
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • กิจกรรมทอเสื่อกก
81234
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
74152
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • กิจกรรมทอเสื่อกก
81235
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
74154
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • กิจกรรมทอเสื่อกก
93857
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก กรกฎาคม
74155
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • กิจกรรมทอเสื่อกก
93858
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก กรกฎาคม
77170
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสื่อกก มีนาคม
93859
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก กรกฎาคม
77171
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสื่อกก มีนาคม
94126
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสือกก
54399
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
77173
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสื่อกก มีนาคม
94127
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสือกก
54400
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
77174
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสื่อกก มีนาคม
94128
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสือกก
68796
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
81215
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสื่อกก เมษายน
94129
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสือกก
68797
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
81216
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสื่อกก เมษายน
94130
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสือกก
72030
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
81219
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
72031
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
81221
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
72032
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
81222
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
72033
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
81223
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
72034
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
81232
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
74150
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • กิจกรรมทอเสื่อกก
81233
 • ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก
 • ทอเสื่อกก พฤษภาคม
74240
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • กลุ่มถักโคเช
81195
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • กลุ่มอาชีพถักโคเช
93881
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • กลุ่มอาชีพการถักโคเช
93883
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • กลุ่มอาชีพการถักโคเช
93884
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • กลุ่มอาชีพการถักโคเช
93885
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • กลุ่มอาชีพการถักโคเช
97857
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • กลุ่มอาชีพถักโคเชต์
97858
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • กลุ่มอาชีพถักโคเชต์
97859
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • กลุ่มอาชีพถักโคเชต์
67451
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
67452
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
72043
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
72045
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
72046
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
74238
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • กลุ่มถักโคเช
74239
 • ฝึกอาชีพถักโคเช
 • กลุ่มถักโคเช
94383
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94384
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94385
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94386
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94388
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94390
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94391
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94398
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94399
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94402
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94377
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94378
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94379
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94380
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
94381
 • โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
 • เสริมสร้างจินตนาการเด็กและปลูกฝังการกราบบุพการี ๓ ครั้ง
77753
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • แปรรูปผลิตภัณฑ์ มีนาคม
97825
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ สิงหาคม
62658
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
89686
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
97960
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำรองเท้าจากผ้าขาวม้าและรองเท้าแตะ
62902
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
89687
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
97961
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำรองเท้าจากผ้าขาวม้าและรองเท้าแตะ
67405
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • แปรรูปจากผ้าแพรวา
89688
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
67406
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • แปรรูปจากผ้าแพรวา
89691
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
67407
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • แปรรูปจากผ้าแพรวา
89692
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
67408
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • แปรรูปจากผ้าแพรวา
89693
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
67409
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • แปรรูปจากผ้าแพรวา
93867
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรกฎาคม
71969
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • โครงการแปรรูปจากผ้า
93868
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรกฎาคม
71970
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • โครงการแปรรูปจากผ้า
93869
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรกฎาคม
71971
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • โครงการแปรรูปจากผ้า
93871
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรกฎาคม
71972
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • โครงการแปรรูปจากผ้า
93875
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรกฎาคม
74031
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มแปรรูป
97821
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ สิงหาคม
74032
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มแปรรูป
97822
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ สิงหาคม
74034
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มแปรรูป
97823
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ สิงหาคม
74036
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มแปรรูป
97824
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภ้ณฑ์จากผ้า เสื่อกก และดอกไม้ประดิษฐ์
 • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ สิงหาคม
97776
 • ประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒
 • ประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒
97774
 • ประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ
97775
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ ๓ วัยฯ จังหวัดบึงกาฬ
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ ๓ วัยฯ จ.บึงกาฬ
97773
 • ส่วนล่วงหน้าวังศุโขทัยลงตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ
 • ส่วนล่วงหน้าวังศุโขทัยลงตรวจพื้นที่รับเสด็จ
97770
 • ซักซ้อมกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ
 • ซักซ้อมกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ
97769
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จระดับพื้นที่
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จระดับพื้นที่
97767
 • ประชุมเตรียมการรับเสด็จระดับจังหวัด
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จระดับจังหวัด
70740
 • โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรม HTML เปลี่ยนแปลงจากโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ แห้งแล้ง
 • โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรม HTML
93809
 • โครงการศูนย์ ๓ วัย ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • โครงการ ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
86526
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86527
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86528
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86529
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86530
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86531
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86532
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86533
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86534
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86535
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86536
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86537
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86538
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86539
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86524
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86540
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86525
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
86541
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล
 • คัดเลือกนักกีฬากราวกอล์ฟและกีฬาเกทบอล และฝึกซ้อม
89500
 • โครงการส่งเสริมกีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล
 • โครงการส่งเสริมกีฬากราวด์กอล์ฟและกีฬาเกทบอล
89410
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนครอบครัว
 • โครงการ อบรมให้ความรู้การวางแผนครอบครัว
89400
 • โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและ HIV
 • โครงการ ให้ความรู้วัยใส วัยเรียน ใส่ใจเรื่องเพศศึกษาและ HIVและปลูกฝังเน้นการรักชาติ
85392
 • โครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ
 • โครงการสุดยอดผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
85057
 • โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และปลูกฝังเน้นการรักชาติ
 • โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้ายยาเสพติด และปลูกฝังเน้นการรักชาติ
79980
 • วันสงกรานต์
 • วันสงกรานต์
79979
 • โครงการวันผู้สูงอายุ
 • วันผู้สูงอายุ
77726
 • โครงการสืบสานภูมิปัญญาสารพันญะ เปลี่ยนเป็นโครงการสร้างสรรค์สื่อนวตกรรมพัฒนาการเด็ก
 • โครงการสืบสานภูมิปัญญาสารพันญะ เปลี่ยนเป็นโครงการสร้างสรรค์สื่อนวตกรรมพัฒนาการเด็ก
77056
 • โครงการตามยุทธศาสตร์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขอนามัยในครัวเรือน
 • โครงการตามยุทธศาสตร์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขอนามัยในครัวเรือน
77055
 • โครงการตามยุทธศาสตร์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการครัวเรือนสายใยรักเต็มใจคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยวิธี 3R
 • โครงการตามยุทธศาสตร์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการครัวเรือนสายใยรักเต็มใจคัดแยกขยะ ในครัวเรือนโดยวิธี 3R
77054
 • โครงการอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • โครงการอบรมให้ความรู้อนามัยแม่ดีมีลูกแข็งแรง
77053
 • โครงการให้ความรู้พัฒนาการของเด็กในครรภ์และโภชนาการ
 • โครงการให้ความรู้พัฒนากรของเด็กในครรภ์และโภชนาการ
76167
 • โครงการอบรมให้ความรู้อนามัยแม่ดีมีลูกแข็งแรง
 • โครงการอบรมให้ความรู้อนามัยแม่ดีมีลูกแข็งแรง
77051
 • โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 • อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับกลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน
73581
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73582
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73583
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73585
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73587
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73588
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73589
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73590
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73591
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73592
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
 • โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
73577
 • โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียน
73578
 • โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียน
73579
 • โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียน
73580
 • โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียน
71929
 • ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และบริจาคเครื่องนุ่งห่ม เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และบริจาคเครื่องนุ่งห่ม เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์
70733
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือยาว เปลี่ยนมาเป็นโครงการสานสัมพันธ์สมาชิกศูนย์ ๓ วัย
 • โครงการสานสัมพันธ์สมาชิกศูนย์ ๓ วัยฯ เปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือยาว เนื่องจากสภาพภูมิอากาศแห้งแล้ว แม่น้ำไม่มีน้ำ
70910
 • โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
 • วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗
67445
 • ส่งเสริมกลุ่มอาชีพขนมไทย
 • ฝึกอาชีพการทำขนมไทย
67446
 • ส่งเสริมกลุ่มอาชีพขนมไทย
 • ฝึกอาชีพการทำขนมไทย
68813
 • ร่วมงาน มหกรรม รวมพลคน ๓ วัย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ นกออก จ.นครราชสีมา
 • มหกรรม รวมพลคน ๓ วัย ประจำปี ๒๕๕๖
66900
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ”
66758
 • โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 • โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
65074
 • เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนและการติดตามการดำเนินงานพื้นที่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗
 • เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนและการติดตามการดำเนินงานพื้นที่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗
65073
 • กิจกรรมการเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโหมน
 • กิจกรรมการเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโหมน
59494
 • การตรวจจติดตามงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านเก่าเดื่อ จังหวักาฬสินธุ์
 • ตรวจติดตามงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านเก่าเดื่อ จังหวัดกาฬสินธุ์
57833
 • ประชุมเตรียมงานตรวจติดตามและเยี่ยมสมาชิกโครงการ
 • ประชุมเตียมงานตรวจติดตามงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักบ้านเก่าเดื่อ
57832
 • ลงสำรวจพื้นที่หมู่บ้านสายใยรักบ้านเก่าเดื่อ
 • ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านสายใยรักบ้านเก่าเดื่อ
57830
 • เวทีเรียนรู้พ่อแม่ โครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก และค้นหานวัตกรรมของเล่น
 • เวทีเรียนรู้พ่อแม่
57831
 • เวทีเรียนรู้พ่อแม่ โครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก และค้นหานวัตกรรมของเล่น
 • เวทีค้นหานวัตกรรมของเล่น
52011
 • กระทรวงเคลื่อนที่จังหวัดกาฬสินธุ์
 • กระทรวงเคลื่อนที่จังหวัดกาฬสินธุ์
51999
 • ประชุมวิเคราะห์แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗
 • วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗
51998
 • ประชุมทีมวิทยากรกระบวนการโครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก
 • ประชุมทีมวิทยากรกระบวนการโครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก
51615
 • โครงการต่อเนื่องศูนย์เรียนรู้ผ้าพื้นเมืองศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว
 • โครงการต่อเนื่องศูนย์เรียนรู้ผ้าพื้นเมืองศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว
51350
 • โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ – ผู้พิการการทำน้ำยาล้างจาน การทำสบู่เหลว น้ำยาปรับผ้านุ่ม และการทำยาหม่อง
 • โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ – ผู้พิการการทำน้ำยาล้างจาน การทำสบู่เหลว น้ำยาปรับผ้านุ่ม และการทำยาหม่อง
49773
 • สัมมนาผู้จัดการศูนย์ฯ และอบรมเติมความรู้วิทยากรกระบวนการสานสายใยรักโครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก
 • สัมมนาผู้จัดการศูนย์ฯ และอบรมวิทยากรเติมความรู้วิทยากรกระบวนการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก ปี 2556
49777
 • โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมอาเซียนแก่เครือข่ายผู้สูงอายุ
 • โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมอาเซียนแก่เครือข่ายผู้สูงอายุ
49771
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเสื่อกก ผ้าทอ ดอกไม้ประดิษฐ์
 • กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเสื่อกก ผ้าทอ ดอกไม้ประดิษฐ์
45451
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศสำหรับศูนย์ ๓วัยฯ ปี ๒๕๕๖
 • การประชุมเชิงปฏบัติการด้านสารสนเทศ
45446
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากยุทธศาสตร์สู่แผนการการปฏิบัติงาน
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการจากยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติงาน
45441
 • วันแม่แห่งชาติ
 • วันแม่แห่งชาติ
41433
 • ประชุมเตรียมงาน๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
 • ประชุมจัดเตรียมงานศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
41426
 • ประชุมคณะทำงานศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์ (ระดับพื้นที่)
 • คณะทำงานศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์ (ระดับพื้นที่)
41393
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖”
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
40542
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอลประจำปี ๒๕๕๖
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอลประจำปี ๒๕๕๖
40700
 • ประชุมเวทีประชาคมรับรองแผนพัฒนาหมู่บ้าน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวพื้นที่ขยาย โดยกระบวนการรวมพลังสร้างสรรค์ (A.I.C)
 • ประชุมเวทีประชาคมรับรองแผนพัฒนาหมู่บ้าน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวพื้นที่ขยาย โดยกระบวนการรวมพลังสร้างสรรค์ (A.I.C)
40544
 • โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานพื้นที่สานใยรักแห่งครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานพื้นที่สานใยรักแห่งครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
40543
 • โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ศูนย์ ๓ วัยฯ ห้วยโพธิ์
 • โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทะงาน ศูนย์ ๓ วัยฯ ห้วยโพธิ์
40541
 • โครงการ แข่งขันกีฬากราวด์กอล์ฟ เกทบอล ศูนย์ ๓ วัยประจำปี ๒๕๕๖
 • โครงการ แข่งขันกีฬากราวด์กอล์ฟ เกทบอล ศูนย์ ๓ วัยประจำปี ๒๕๕๖
40532
 • ประชุมจัดทำแผนหมู่บ้านสายใยรักบ้านโหมนโมเดล
 • ขั้นตอนการประชุมจัดทำแผนหมู่บ้านสานใยรัก บ้านโหมนโมเดล
39481
 • โครงการเสริมทักษะการทำงานให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
 • ดำเนินงาน
39211
 • โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา
 • กิจกรรมอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเพศศึกษา
39208
 • กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖
 • กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖
38969
 • ประชุมเตรียมงานวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๖
 • ประชุมเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๖
38967
 • ประชุมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
 • ประชุมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
38919
 • เปิดกระปุกเงินฝาก คร้้งที่ ๓ โครงการปลูกฝังการออมเสริมสร้างจริยธรรม ผ่านกระบวนการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก
 • เปิดกระปุกเงินฝากรอบ ๓ โครงการ “ส่งเสริมการออม (Mini Bank) และเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกระบวนการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก”
38721
 • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
38719
 • อบรมกลุ่มอาชีพทำขนมพื้นบ้าน
 • ฝึกอบรมอาชีพทำขนมพื้นบ้าน
38718
 • อบรมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
 • ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
38590
 • โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 • โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นกับประชาชน
38582
 • โครงการอนามัยแม่ดีมีลูกแข็งแรง
 • โครงการอนามัยแม่ดีมีลูกแข็งแรง
38335
 • ประชุมกลุ่มอาชีพการทำขนมพื้นบ้าน
 • ประชุมกลุ่มการทำขนมพื้นบ้าน
38138
 • เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน
 • เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน
38137
 • กิจกรรมรำวงย้อนยุค
 • งานรำวงย้อนยุคบ้านดงสวางหมู่5
36797
 • กิจกรรมรำวงย้อนยุค
 • กิจกรรมย้อนยุค
38088
 • ประชุมคณะทำงานชมรมรำวงย้อนยุค
 • ประชุมคณะกรรมการชมรมรำวงย้อนยุค
38087
 • ประชุมกลุ่มอาชีพ
 • ประชุมกลุ่มอาชีพ
37903
 • โครงการฝึกอาชีพทอผ้า
 • ฝึกอาชีพทอผ้า
37902
 • ฝึกอาชีพทอเสื่อกก
 • ฝึกอาชีพทอเสื่อกก
37904
 • อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 • อบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
37704
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทำบุญทอดผ้าป่าข้าวเปลือก
 • ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทำบุญทอดผ้าป่าข้าวเปลือก
37605
 • วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ ศูนย์ ๓ วัยฯ
 • วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ ศูนย์ ๓ วัยฯ
37205
 • โครงการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • โครงการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
37204
 • จังหวัดเคลื่อนที่
 • จังหวัดเคลื่อนที่
37202
 • ประชุมคณะทำงานระดับพื้นที่ศูนย์ ๓ วัยฯห้วยโพธิ์
 • ประชุมคณะทำงานระดับพื้นที่ศูนย์๓ วัยฯห้วยโพธิ์
37199
 • 5 ธันวามหาราช
 • 5 ธันวามหาราช
37200
 • ประชุมกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพ
 • ประชุมแม่บ้านกลุ่มอาชีพ
36825
 • งานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕
 • สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
36796
 • ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์
 • ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายศูนย์๓วัยฯ
35835
 • โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายถูกวิธีชีวีมีสุข เพื่อสุขภาพแข็งแรงชาวตำบลห้วยโพธิ์
 • โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายถูกวิธีชีวีมีสุข เพื่อสุขภาพแข็งแรงชาวตำบลห้วยโพธิ์
35683
 • ประเพณีการแข่งขันเรือยาวเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๕
 • ประเพณีแข่งขันเรือยาวเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕
34772
 • ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ดำเนินการประชุม
34774
 • ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน
 • ดำเนินการประชุม
34520
 • โครงการถ่ายทอดการทำขนมไทยสู่คนรุ่นหลัง
 • ดำเนินการโครงการถ่ายทอดการทำขนมไทยสู่คนรุ่นหลัง
33987
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 • ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
33918
 • เล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 • โครงการเล่านิทานฯ
33916
 • กิจกรรมวันแม่ผ่านเวทีเรียนรู้พ่อแม่ สู่กระบวนการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก
 • ดำเนินกิจกรรมวันแม่ฯ
33183
 • ศูนย์ การเรียนรู้ ICT ชุมชน
 • ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
31902
 • โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ปี 2555
 • ดำเนินโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์
32042
 • โครงการพัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชน
 • ประชุมวันที่ 5 เมษายน 2555
32045
 • โครงการพัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชน
 • ประชุมวันที่ 27 เมษายน 2555
31892
 • กิจกรรม”ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ รอบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
 • จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
31894
 • กิจกรรม”ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ รอบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
 • ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตรฯ
31795
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕”
 • ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรม
31796
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕”
 • จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่
31797
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕”
 • ดำเนินโครงการฯ
31767
 • ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
31764
 • ประชุมจัดโครงการ ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครบ ๕ รอบ
 • ประชุมโครงการ ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครบ ๕ รอบ
31762
 • ประชุมโครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 • ประชุมทีมวิทยากร
30691
 • การแข่งขันกีฬากราาวด์กอล์ฟ เกทบอลระดับภาคประจำปี ๒๕๕๕
 • ดำเนินการตามโครงการ
30643
 • การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านดงสวาง
 • ดำเนินการตามโครงการ
30279
 • เยาวชนอาสาปลูกป่าชุมชน ตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและการทำงานให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน
 • ดำเนินการตามโครงการ
29963
 • สานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย ศูนย์ ๓ วัยฯ
 • ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด
29953
 • อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับประชาชนและกลุ่มผู้นำอาชีพ
 • ดำเนินโครงการฯ
29925
 • อนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2555
 • ดำเนินโครงการ
29887
 • วันเด็กศูนย์ ๓ วัยฯ ประจำปี ๒๕๕๕
 • ดำเนินการตามโครงการ
29841
 • โครงการส่งเสริมการออม (Mini Bank) และเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก”
 • ดำเนินการจัดโครงการ “ส่งเสริมการออม (Mini Bank) และเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกระบวนการ เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก”
29732
 • ศูนย์สุขภาพ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
 • ศูนย์สุขภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
29710
 • อาสาสมัครเด็กเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและการทำงานให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน
 • ดำเนินการตามโครงการ
29790
 • ส่งเสริมทักษะชีวติและการทำงานให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน
 • ดำเนินงานตามขั้นตอน วางแผนและมอบหมายภารกิจให้เด็กได้ปฏิบัติ
29757
 • ค่ายสนุกคิด English Summer Camp
 • จัดกิจกรรมตามขั้นตอน
29750
 • การแข่งขันวอลเลย์บอล และเปรตอง คน ๓ วัย
 • ดำเนินงานตามโครงการ
29724
 • ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ศูนย์ ๓ วัยฯ
 • จัดกิจกรรมตามขั้นตอน
29256
 • โครงการอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดประจำปี ๒๕๕๕
 • ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด

 • ข่าวประกาศ & ข่าวประชาสัมพันธ์

btn saiyairak_01

btn saiyairak_02

callcenter

สมาชิก : 103
Content : 58
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9746
  เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

map s

Contact Info

Call
043-122-285

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์
เลขที่ 189 หมู่ 8 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-122-285
โทรสาร 043-122-285
Email: huaipho.tgc@familylove.go.th